โรงพยาบาลสายไหม

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสายไหมเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพตอนเหนือ เปิดให้บริการเมื่อปี 2548 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลไทย HA และมาตรฐานสากล JCI (USA)

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
91 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220
0-2991-8999, 0-2533-3029
0-2563-5222
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกไตเทียม คลินิกทันตกรรม ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


แชร์ข้อมูลธุรกิจนี้